ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter From Malaysia
People Who Liked This Video Also Liked

ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia
ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia
ตกแต่งรถตู้ คุณ ชาติชาย Toyota Commuter
ตกแต่งรถตู้ คุณ ชาติชาย Toyota Commuter
Toyota Hiace Commuter 2014  New VIP Hilton Gold ตกแต่งรถตู้ภายในใหม่พิเศษสุด
Toyota Hiace Commuter 2014 New VIP Hilton Gold ตกแต่งรถตู้ภายในใหม่พิเศษสุด
ตกแต่งรถตู้ TOYOTA Commuter หุ้มหนังเบาะเดิม
ตกแต่งรถตู้ TOYOTA Commuter หุ้มหนังเบาะเดิม
ตกแต่งรถตู้ Toyota Ventury Business Class Console
ตกแต่งรถตู้ Toyota Ventury Business Class Console

Did this video help you?

elora Desuyo: How much is this car? Please contact me.

Laksa Kebok: Decoration Joylong ..... total ringgit Malaysia ? 

from Facebook : Nasilemak Cilibilis Gurney Drive Pulau Pinang

Aqiil Ameerbeg: 950000

roberto tan: I surely like to have one of my own next year! this Van is Nice and Pretty....

shahir shahidan: very nice bosssss.....total RM??????

Hafidz Mohd: May i have your Email MAXautoplus

863bp: *-*

utterbullspit: The seats aren't as nice as the Japanese version.

Sherif Osiris: i would buy this and lives in it

MAXautoplus Chiang Mai: MAXautoplus Thailand 081 873 1053

MAXautoplus Chiang Mai: MAXautoplus

jaegermeifrer: how to contact you if i would like to have quotation to convert Malaysia type of Hiace (not commuter) to be like that kind of interior??
Rating:
ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia 5 out of 5

Featured Video

Refacing Kitchen Cabinets

Latest Comments

Faith Simpson: Why is this so depressing
Iamgodof Humancollective: Took you guys long enough to pit him,, I would'a had that crap over with in 30 seconds from the time I realized he was attempting to evade,,,, GETR DONE!
Andy Torres: how about glass
du nguyen: con z800 nghe đả tai thật
Nick Hentschel: might wanna clean the bottom of your pool lol but nice vid
Wilfro Angki: The early Jingles is speaking so fast lol, and he is either very nervous or feeling very cold while doing the commentary, his voice is so shaky :p
Rogue-Electron: It was so long ago i made this, that i no longer have it anymore. so the values of the components and the number of turns etc is all unknown. the best circuit for charging capacitor IMHO is the ZVS Driver, Much more efficient and a hell of alot more powerful! Do a search for ZVS Driver. most of the circuits will be for flyback drivers. if you get yourself a flyback core (rip off the existing windings and rewind it) you will have a very powerful CAP Charger

ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia