ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter From Malaysia
People Who Liked This Video Also Liked

ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia
ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia
ตกแต่งรถตู้ คุณ ชาติชาย Toyota Commuter
ตกแต่งรถตู้ คุณ ชาติชาย Toyota Commuter
Toyota Hiace Commuter 2014  New VIP Hilton Gold ตกแต่งรถตู้ภายในใหม่พิเศษสุด
Toyota Hiace Commuter 2014 New VIP Hilton Gold ตกแต่งรถตู้ภายในใหม่พิเศษสุด
ตกแต่งรถตู้ TOYOTA Commuter หุ้มหนังเบาะเดิม
ตกแต่งรถตู้ TOYOTA Commuter หุ้มหนังเบาะเดิม
ตกแต่งรถตู้ Toyota Ventury Business Class Console
ตกแต่งรถตู้ Toyota Ventury Business Class Console

Did this video help you?

Ivar Desuyo: How much is this car? Please contact me.

Laksa Kebok: Decoration Joylong ..... total ringgit Malaysia ? 

from Facebook : Nasilemak Cilibilis Gurney Drive Pulau Pinang

Aqiil Ameerbeg: 950000

roberto tan: I surely like to have one of my own next year! this Van is Nice and Pretty....

shahir shahidan: very nice bosssss.....total RM??????

Hafidz Mohd: May i have your Email MAXautoplus

863bp: *-*

utterbullspit: The seats aren't as nice as the Japanese version.

Sherif Osiris: i would buy this and lives in it

MAXautoplus Chiang Mai: MAXautoplus Thailand 081 873 1053

MAXautoplus Chiang Mai: MAXautoplus

jaegermeifrer: how to contact you if i would like to have quotation to convert Malaysia type of Hiace (not commuter) to be like that kind of interior??
Rating:
ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia 5 out of 5

Featured Video

Refacing Kitchen Cabinets

Latest Comments

BillyGsell2011: i didn't know Embassy released movies in the U.K.!!!!
Jelmer Gremmen: Hi! I just bought the RMZ 14. Do you know how long the battery will last if I use it a couple of hours per day?
Lazy Bug: I support FE but its really very very slow compare to F1 atm
King Freak: MS4wM3x8MTM3NzgxNDU2NTc3NHwxMTExMXwxOzI3­NzAzNzY0NTM5ODE7MTU7MDsxNTsyOy0xOy0xOzF8­MTAwLDEwMCwxNjIwMDI5OTc7MTAwLDEwMCw1NTYy­NjY7MTAwLDEwMSwxNzA3NTMzOzEwMCwxMDAsOTQw­MzE5MTsxMDAsMTAwLDMzNjc1NjY5OzEwMCwxMDAs­ODYwNTgzOTA7MTAwLDEwMCwzNDM4OTY3MjY7MTAw­LDEwMiw1NzUxNTcxOTY1OzEwMCwxMDAsNzMwMDI5­MzYzOTg7fDEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwx­OzAsMDsxLDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsx­LDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwx­OzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsx­LDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwx­OzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsw­LDA7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwxOzEsMTsxLDE7MSwx­OzEsMTswLDA7MCwwOzEsMTsxLDE7MSwxO3wxOzE7­MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7­MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7­MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7­MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7MTsxOzE7­MTsxOzE7MTsxOzE7MTswOzE7MTsxOzE7MTsxOzA7­%21END%21
TheNewEmphinix: Never read the books. But when I first saw the first episode of The 100 I thought of it like this
Filipe Castro: esse jogo é só para PC?
Zenas Starchild: 1)Changing the element of spells should be a metemagic feat.
2)Shield bash is not legit because it isn't in the books, but I would still use it.I would make it a players option as to what damage they want to inflict. 1d4 and keep AC bonus OR 1d6 and lose AC.
3)Wild magic should not be an option but it happens for the first three levels no matter what blood line you choose. In the book that leaves draconic, so I would homebrew Fey and Plainer. At level three they must choose a blood line. At level five they choose the blood line type. For example draconic metallic OR draconic chromatic, fey prankster OR fey savage, planner upper OR planner lower.
So what do you think??


ตกแต่งรถตู้ Toyota Commuter from Malaysia